Valvonta ja lainsäädäntö

Valvonta

Kalastusta valvovat kalastus-/osuuskuntien ja kalastusalueen valvojat sekä poliisi ja kalastusviranomaiset. Kalastajan tulee pyydettäessä esittää valvojalle lupansa ja kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta sekä tarvittaessa voitava todistaa ikänsä ja henkilöllisyytensä.

Huom! Kalastuslaki muuttui 1.4.2012 valvonnan ja pyydysten merkinnän osalta. 

Lataa uudet ohjeistukset tästä (PDF)

Kalastuslupajärjestelmä 

 • Onkiminen ja pilkkiminen
  • Maksuton yleiskalastusoikeus kaiken ikäisille
 • Viehekalastus (heittokalastus tai uistelu)
  • Alle 18v. ja 65 v. täyttäneet  maksuton
  • 18-64 Vuotiaat: Valtion kalastonhoitomaksu. Kalastettaessa useammalla vavalla tarvitsee kalastaja  osakaskunnan luvan tai kalastusalueen yhtenäisluvan.
 • Muu kalastus (mm. ravustus)
  • Alle 18v. ja 65 v. täyttäneet  maksuton, mutta oltava lupa vesialueen omistajalta
  • 18-64 Vuotiaat: Valtion kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa

Vesillä liikkuvan velvollisuudet

Salko ja lippu vesiliikenteen joukkoon

Kalastusasetuksesta löytyy tarkemmat määräykset pyydysten vähimmäismerkinnästä.
Asetuksen 16 §:ssä vesialueet jaotellaan vesiliikenteen käyttämiin ja muihin alueisiin.
Vesiliikenteen käyttämiä alueita ovat muun muassa
väylät, mutta myös muut alueet, joilla veneilyä on.
Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydys on merkittä-
vä 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon
kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla.
Lippusalko tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.
Yli 10 metriä pitkät pyydykset tai jadat on merkittävä
samanlaisin merkein molemmista päistä. Lisäksi kaikissa
pyydyksissä käytettävien köysien on oltava uppoavia tai ne
on painotettava.

Pintapyydys merkitään kahdella lipulla

Pintapyydys eli lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pintaa
ulottuva pyydys, tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla
merkitä kahdella päällekkäin kiinnitetyllä lipulla (kuva 2).
Myös pintapyydyksen lippusalko tulee varustaa vähintään
2 senttimetrin heijastimella. Pitkä pyydys tarvitsee lisäksi
välikohon jokaista alkavaa 120 metriä kohti.
Tällä tavalla merkityn pintapyydyksen lähellä ei ole sallittua harjoittaa kalastuslain 8 §:ssä tarkoitettua kalastusta.

Koho riittää pienillä vesillä

Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta tai on muuten ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa
vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, riittää pyydysten merkintä koholla. Kohon tulee ulottua vähintään
15 senttimetriä pinnan yläpuolelle. Rapumerralle riittää 5
senttimetrin korkuinen koho. Koho ei saa olla valmistettu
läpinäkyvästä materiaalista. Alueita, joissa kohomerkintää voidaan käyttää, ovat esimerkiksi pienet järvet ja lammet ja syrjäiset lahtialueet.
Myös rantojen, karien ja kasvillisuuden läheisyydessä sijaitsevat alueet ovat sellaisia, joissa pyydykset erittäin epä-
todennäköisesti aiheuttavat haittaa vesiliikenteelle.

Pyydyksiin nimi ja yhteystiedot

Pyydyksiin on jatkossa merkittävä kalastajan nimi ja yhteystiedot. Asetuksen mukaan nimi ja puhelinnumero tai
postiosoite on merkittävä pyydyksen uloimman kohon tai
lippusalon yhteyteen. Lisäksi on käytettävä kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä missä sellaiset ovat käytössä.

 

Jokamiehen oikeudet

Saat:

 • Saat liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua
 • oleskella tilapäisesti – esimerkiksi telttailla – riittävän etäällä asumuksesta siellä, missä liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäälla

Et saa:

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa tai metsästää ilman asianomaisia lupia

Jokamiehen oikeuksien lähde: http://www.ymparisto.fi