Lupamyynti

HAUHON KALASTUSALUEEN LUPA

KylttiLupa-alue:
Hauhonselkä, Hiiriselkä, Ilmoilanselkä, Iso-Roinevesi, Leheejärvi, Painonselkä, Pyhäjärvi, Rääkkiä, Sappeenjärvi, Suolijärvi, Vihajärvi ja Vähä-Roine.

Lupa-alue käsittää Niemikunnan kalastuskunnan, Hahkialan, Hauhon kirkonkylän, Hyömäen, Ilmoilan, Juttilan, Kyttälän, Laitikkalan , Miehoilan, Okerlan, Puutikkalan, Sotjalan, Syrjäntaan, Torvoilan ja Vitsiälän osakaskuntien vesialueet edellä mainituissa järvissä

Pinta-ala: 8218 ha

Lupahinnat 2016:

  • 30 euroa/vuosi tai 10 euroa/viikko
  • Ryhmä/kilpailuluta, talvi 1 euro/vrk kuitenkin vähintään 35 euroa
  • Kilpailulupa/kesä venekunnalta vuorokaudessa 5 euroa/vähintään 35 euroa/ryhmä
    (ei vaparajoitusta)

Säännökset:
Lupa on henkilökohtainen vapakalastuslupa jossa ei ole vaparajoitusta. Lupa ei oikeuta kalastamaan Kopsjoessa, Lehdesmäenjoessa, Hauhon Vuolteessa,
Lampaansalmessa, Ruumiinsalmessa, Syväsalmessa, Vittastaipaleensalmessa, Vihavuoden koskialueella eikä Virtainsillan alueella.

Sallitut pyyntimuodot: perho-, heitto- ja uistinkalastus

Luvanmyyjät:

Alvettula, Elsa Pietilä 040 – 964 5607
Tuulos, Risto Eerola  0400 – 357 674
Miehoila, Hannu Maula  0400 – 730 193
Vihavuosi, Paavo Pönni  0400 – 466 649
Hauhon kirkko, Matti Rantti Ky 03 6751190
Puutikkala, Jarkko ja Aino Saksala 0400 – 787 081
Rukkoila, Matti Räväsmäki  0400 – 639 917
Mustila, Unto Satoranta 0400 – 634 932
Hauhon kirkonkylä, Martti Hellsten  0440 – 835 330
Joenkylä, Petri Mäkinen 040 – 545 3063
Sotjala, Reima Kaipainen 0445665283

Luvan voi maksaa myös suoraan alueen tilille
Hauhon Osuuspankkiin
Tili nro: FI91 5041 0440 0112 78
Viestiksi: Hauhonreitin viehekalastuslupa.
Luvan voi myös maksaa www.kalakortti.com sivuston kautta.

OSAKASKUNTIEN LUVAT HAUHON KALASTUSALUEELLA

Osakaskunnat sallivat saman järven muista osakaskunnista ostetuilla vapakalastusluvilla tapahtuvan kalastuksen. Voit ostaa  luvan yhdestä osakaskunnasta ja kalastaa koko altaalla. Selvitä luvan oston yhteydessä.

HAUHON VUOLLE

Lupa-alue: Hauhon vuolle, josta Iso-Roinevesi laskee Lakkianselkään.
Lupa oikeuttaa kalastamaan myös muissa Vitsiälän osakaskunnan vesissä Vihavuoden koskea lukuun ottamatta.

Lupahinnat:
10 euroa/24 tuntia, 30 euroa/10 vrk tai 50 euroa/kalenterivuosi.

Säännökset: Kalastus sallittua perholla, heittovavalla, pilkillä, uistimella ja ongella. Koukkukalastus matosyötillä kielletty. Kalastus kielletty syysrauhoituksen aikana 11.9-15.11. Uistimen veto moottoria hyväksikäyttäen on kielletty Vuolteessa.

Luvanmyyjät:
Alvettulan kyläkauppa           045-675 0089
Matti Rantti Ky                         03-6751190